Psykolog Bergen Effektiv behandling og kort ventetid

Psykolog i Bergen Sentrum: individual-, par- og gruppeterapi

PSYKOLOGENE MARIANNE KVALE & OLAV STAVSHOLT

Adresse Villaveien 1,

ventetid nå for psykologtimer 2 dager til en uke

Vi tilbyr behandling og samtaler for mennesker med alle typer psykiske lidelser og problemer.

I tillegg til individualterapi tilbyr vi også gruppeterapi, kurs og parterapi.

Det kan være vanskelig å finne en psykolog i Bergen, det er flere som tilbyr psykologtjenester, men uten erfaring kan det være vanskelig å vite hva en skal velge.

Kort sagt så vil valget av psykolog avhenge av hvilke vansker du har, hvilken metode psykologen bruker og relasjonen du får til psykologen.

Les mer om dette og vår tilfredshetsgaranti.

Kontakt for bestilling av psykologsamtale:

Om du ønsker en time kan du kontakte oss på :

E-post: psykolog-bergen@outlook.com

Avbestilling av timer 2 dager før avtale.

Olav Jobber hovedsakelig med metakognitiv terapi, Marianne bruker hovedsakelig emosjonsfokusert terapi.

Vi har ny kontoradresse, Villaveien 1, 5007 Bergen. 2 etg. Villaveien 1 ligger på nygårdshøyden med studentsenteret, Parkering: Det er gratis parkering på baksiden, på skrå inntil husveggen.

Om du ønsker psykolog i Trondheim så anbefaler vi www.psykologtrondheim.no

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

 

Psykologer bruker ulike typer tillnærming i behandling av psykiske plager. Olav bruker hovedsakelig en tilnærming kalt metakognitiv tearpi. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til norsk forening for metakognitiv terapi.

 

Marianne bruker i hovedsak emosjonsfokusert terapi. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til norsk forening for emsjonsfokusert terapi.

 

Foruten disse tilnærmingen så har vi også erfaring ved bruk av kognitiv terapi, dynamisk terapi (innsiktsorientert terapi) og mindfullnessbasert terapi.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use