PSYKOLOGENE MARIANNE KVALE

& OLAV STAVSHOLT

 

 

Forsiden

 

Vår behandling

 

Hvem går til psykolog?

 

Individualterapi

 

Grupper & Kurs

 

Kontakt

 

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan jobber vi i terapi?

 

 

Vi tilbyr behandling og samtaler for alle lidelser og alle problemer.

Vi jobber vanligvis utfra de videreutdanningene vi har, men kan også jobbe på en eklektisk måte, noe som betyr at vi bruker ulike metoder. Behandlingen kan dermed ha elementer fra blant annet kognitiv terapi, dynamisk terapi, kroppsfokusert terapi, emosjonsfokusert terapi , mindfullnesterapi og terapi som fokuserer på avspenningsøvelser og oppmerksomhetstrening.

 

Metakognitiv terapi er en ny og effektiv type terapi mot flere lidelser som angst og depresjon. I metakognitiv terapi ser en på prosesser som er med å vedlikeholde negativ tankemønster som grubling og bekymring. En leter etter en måte å la negative tanker være i fred slik at en frigjør kapasitet til å håndtere livet og dens utfordringer på en bedre måte.  Emosjonsfokusert jobber hovedsakelig med følelser og vil for de aller fleste gi en innsikt og forståelse for seg selv, andre og verden en lever i. Begge tilnærminger er nye metoder for å jobbe seg gjennom de vansker og problemer en har, for å få mer forståelse for hva som opprettholder problemene slik at en kan kvitt de vanskene en har og gjøre de endringene som er nødvendig.  Vi har fordypning i disse tilnærmingene og har lært disse terapiene av deres grunnleggere Adrian Wells og Leslie Greenberg.

 

Hvordan vi jobber avhenger av om en jobber med par, med grupper eller med individualterapi. Det avhenger også av de ulike problemstillingene. Noen behandlinger er mer aktive, kanskje med hjemmoppgaver eller utenfor terapirommet, andre terapier foregår kun i terapirommet. Hvordan vi jobber avhenger av hva klienten ønsker og hvordan vi vurderer hva som vil være effektivt i terapiprosessen.

 

Vårt mål er alltid å tilpasse terapien til den enkelte klient, og at dette skal gjøres i samarbeid med klienten som en del av behandlingsprosessen.

 

 

 

 

 

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning