Psykolog for hvem

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning

Hvem går til psykolog?

Det er ikke noe fasitsvar på hvem som går til psykolog, og hvem som får utbytte av å gå til psykolog. Kort sagt kan en si at det å gå i terapi kan være positivt for alle, uansett om problemene er store eller små.

Noen går til psykolog fordi de sliter med en psykisk lidelse som de gjerne vil bli kvitt så fort som mulig. Det kan være at en er deprimert, har angst for å være i store folkemengder, at en er redd for å få panikk eller at en er redd for slanger. Andre kan ha opplevd traumatiske opplevelser de trenger å bearbeide, mens noen ønsker å få innsikt i hvem en er, som del av personlig utvikling. Mange sliter med samlivsvansker og trenger hjelp til håndtering av dette. Andre trenger en samtalepartner i en vanskelig periode i livet.

Det finnes en rekke grunner til å oppsøke psykolog, og de aller fleste vil kunne ha behov for, eller få utbytte av, å gå i terapi en eller annen gang i løpet av livet. Om det passer for deg og om du vil kunne ha et personlig utbytte av å gå i terapi, vil en først finne ut etter at en har prøvd.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use