PSYKOLOGENE MARIANNE KVALE

& OLAV STAVSHOLT

 

 

Forsiden

 

Vår behandling

 

Hvem går til psykolog?

 

Individualterapi

 

Grupper & kurs

 

Kontakt

 

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Individualterapi

 

Den vanligste formen for terapi er individualtterapi. Hvordan  individualterapi er lagt opp er veldig forskjellig fra klient til klient.

 

Noen kommer til psykolog fordi de trenger en person å dele tanker, følelser og bekymringer med. I dette tilfellet vil psykologen fungere som en lyttende og forsåelsefull samtalepartner som vil bidra til å utdype og reflektere over det som kommer frem i terapien. Dette vil dermed hjelpe klienten til dypere innsikt og forståelse av seg selv og andre.

 

I andre tilfeller kommer en klient med spesifikke problemstillinger eller med symptomer på en psykisk lidelse. Hvis bestllingen er å bli friske, vil terapien fokusere på mer spesifikke mål.  Etter en utredning der en kartlegger symptomer og problemområder vil en legge opp en behandlingsplan som vil variere med typen psykisk lidelse eller problemstilling klienten sliter med. Ulike klienter med forskjellige problemstillinger vil kunne trenge ulike typer innfallsvinkler i terapi og behandlingsplaner. Dette har vi skrevet noe om under fanen "vår behandling".

 

Hvor lenge et terapiforløp varer og hvor ofte en går i terapi avhenger både av problematikken og av klientens ønske. Det vanligste er en time hver uke, men noen ønsker oftere og andre ønsker kun annenhver uke eller en time i måneden. Lengden og hyppigheten vil altså variere fra klient til klient.

 

Det overordnede fokuset i terapien er uansett at behandlingen og samtalene er preget av et gjensidige samarbeid og en god relasjon mellom klient og pyskolog. Med en god relasjon vil en sammen kunne komme frem til gode løsninger og oppnå et positivt utfall av terapien.

 

 

 

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning