om oss

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning

Hvem er vi?

Vi jobber som privatpraktiserende psykologer i Villaveien 1, på Nygårdshøyden i Bergen. Ved vår psykologpraksis jobber vi både med kursing, gruppterapi og parterapi. Vi jobber begge heltid i prasksien og vi har en psykolog på deltid kveld. Vi tar timer både morgen og kveld.

For å praktisere som psykolog må du ha gått gjennom en 6 års universitetsutdannelse som er rettet mot klinisk bruk av psykologi. Vi er begge utdannet psykologer på profesjonsstudiet ved universitetet i Bergen.  Vi har begge 3 års videreutdannelse etter psykologutdannelsen.

Bilde Olav Stavsholt

  Psykolog Marianne Kvale er 34 år, hun har erfaring fra psykisk helsevern for voksne og har fordypning i emosjonsfokusert terapi.

Olav Stavsholt er 35 år og har jobbet ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk de siste årene, men jobber nå 100 % privat. Olav har videreutdannelse med fordypning i Metakognitiv terapi.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use