Parterapi

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning

Parterapi

For de aller fleste par vil det være perioder i samlivet som fungerer akkurat som det skal og perioder der en helst tenker at det beste ville være å gå hver til sitt. For mange er dette en del av det å leve sammen med et annet menneske, men for noen kan de dårlige periodene langt overveie de gode periodene. Noen ønsker å holde sammen men greier ikke å få det til å fungere, og etter å ha prøvd alt føler en seg nær å gi opp.

Om en opplever fastlåste konflikter i forholdet vil det å ha en objektiv tredje part til stede kunne være hjelpen som skal til for at en skal finne løsninger på de  konfliktene som tynger forholdet. En del av arbeidet vil være å finne frem til og nøste opp i  underliggende konflikter, missforståelser, følelser og utydelig kommunikasjon. Andre ganger trenger et par å komme i terapi for å undersøke om de har motivasjon og ønske om å fortsette forholdet.

Noen ganger er konfliktnivået så høyt at det vil være en god ide å gå både til individualterapi og parterapi. I individualterapi kan en kanskje finne årsaker til konflikter som ikke kommer fram i parterapien. Årsakene kan kanskje ligge i problemer den enkelte selv sliter med, men som en bevisst eller ubevisst har unnlatt å kommunisere til den andre.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use