Tilfredshetsgaranti

Psykolog i Bergen Sentrum: individual-, par- og gruppeterapi

TilfredshetsGaranti

Kontakten mellom deg og din psykolog, metoden som blir brukt og mål en setter vil være viktig for om du får et utbytte av de psykologsamtalene.

Våre klienter har gitt oss gode tilbakemeldinger på det tilbudet vi gir, men for at det skal være lettere for deg å velge psykolog tilbyr vi en tilfredshetsgaranti.

Etter første time kan du selv gjøre en vurdering om du er fornøyd med den terapien vi tilbyr. Om du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med den behandlingen du har hatt og ønsker å forsøke et tilbud andre steder, så vil vi tilbakebetale konsultasjonshonoraret for den første timen.

Som psykolog er det viktig at våre klienter har tro på og får utbytte av den oppfølgningen som blir gitt. Det er derfor både riktig og viktig å evaluerer om en får ønsket utbytte av samtalene.

Olav og Marianne har ulike tilnærminger i behandlingen og det vil også være mulighet for å bytte behandler hos oss. Om en ønsker oppfølgning andre steder kan vi anbefale andre psykologer i Bergen, eventuelt hjelpe til med hvor en kan få psykologsamtaler i det offentlige helsevesenet.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use