Vi tilbyr

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Vi tilbyr behandling og samtaler for alle typer lidelser og problemer.

Vi jobber vanligvis utfra de videreutdanningene vi har. Vår terapeutiske ekspertise innenfor disse terapimetodene vil øke sansyneligheten for en god og riktig behandling.

 

Vi har erfaring med bruk av andre metoder. Det kan ved enkelte terapiforløp skje at behandlingen, der dettte er hensiktsmessig, bruker elementer fra blant annet kognitiv terapi, dynamisk terapi, kroppsfokusert terapi, emosjonsfokusert terapi , mindfullnessterapi og terapi som fokuserer på avspenningsøvelser og oppmerksomhetstrening.

Metakognitiv terapi er en ny og effektiv type terapi mot flere lidelser som inkluderer blant angst og depresjon. I metakognitiv terapi ser en på prosesser som er med å vedlikeholde negativ tankemønster og uheldige mestringsstrategier, som for eksempel grubling og bekymring. En jobber med en metode som gjør en mer istand til å forholde seg til sine tanker og følser på en hensiktsmessige måte, slik at en frigjør kapasitet til å håndtere livet og dens utfordringer. Emosjonsfokusert terapi jobber hovedsakelig med følelser og vil for de aller fleste gi en innsikt og forståelse for seg selv og andre. Emosjonsfokusert terapi vil gjennom innsikt i emosjoner og relasjoner både før og nå, kunne hjelpe til med å lindre og behandle psykiske plager og lidelser. Begge tilnærminger er nye metoder for å jobbe seg gjennom de vansker og problemer en har, for å få mer forståelse for hva som opprettholder problemene slik at en kan kvitt de vanskene en har og gjøre de endringene som er nødvendig.  Vi har fordypning i disse tilnærmingene og har lært disse terapiene av deres grunnleggere Adrian Wells og Leslie Greenberg.

Hvordan vi jobber avhenger av om en jobber med par, med grupper eller med individualterapi. Det avhenger også av de ulike problemstillingene. Noen behandlinger er mer aktive, kanskje med hjemmoppgaver eller utenfor terapirommet, andre terapier foregår kun i terapirommet. Hvordan vi jobber avhenger av hva klienten ønsker og hvordan vi vurderer hva som vil være effektivt i terapiprosessen.

Vårt mål er alltid å tilpasse terapien til den enkelte klient, og at dette skal gjøres i samarbeid med klienten som en del av behandlingsprosessen.

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use