FAQ

FAQ'S


Ofte stillte spørsmål


Det er vanlig å ha mange tanker og spørsmål før en bestiller time hos psykolog, her kan du få svar på noen av del av disse.

Q. Må jeg betale for psykologtjenestene?


I Norge er helsetjenester gratis, og en betaler kun egenandel. Grunnen til at noen psykologer privat ofte koster penger, er fordi det er kun ett fåtall av psykologer som får støtte av staten til det som kalles refusjonsordning. Det er likevel mange som velger privat psykolog. Vanlig grunner til det er at en får rask behandling og kommer forbi køen. En annen grunn er at mange ikke kommer til i det offentlige helsevesen.  Andre ønsker ikke å være i det offenlige helsevesen. Å gå til psykolog er uansett vanligvis en svært god investering, og vil kunne endre problemer og vansker en har bært på og vært plaget med i timesvis, om ikke åresvis.

Om du har ønsker en offentlig psykolog kan du få henvisning av din lege. Du vil da kunne bli henvist til ett DPS eller til en psykolog som jobber privat med refusjonsordning. Be din fastlege om en slik liste.

Om du jobber privat så har du kanskje en privat helseforsikring, du kan da bruke den. Vi tar i mot pasienter med privat helseforsikring.

Q. Hvor lang tid tar en behandling?


¨En behandling kan ta alt fra 1 time til flere år. Det kommer ann på bestillingen. Ett avgrenset problem, og gjerne ett som nylig har oppstått tar få timer. Et vedvarende problem, som kanskje har vart gjennom ett livsløp kan trenge lenger oppfølgning. Noen ønsker jevnlige samtaler som støtte, eller som del av selvutvkling eller en "mental massasje", i slike tilfeller er det opp til den enkelte hvor lenge en ønsker å fortsette.

Q. Hvilken terapi burde jeg velge?

Dette kan være ett vanskelige spørsmål. Noen har preferanser for kjønn, men for typen terapi kan det ofte bli værre. Uavhengig av hvem du velger så vil vi uansett forsøke å tilpassse oss deg og dine behov, om du ikke skulle være fornøyd så vil vi snakke om dette, og det er eventuelt mulig å skifte typen terapi og psykolog. Marianne har jobbet med med relasjonelle problemer og Olav mer med angst. Men vi jobber på tvers av dette, og er kompetente og har erfaring med alle problemstillinger.

Q. Må en være syk for å gå til psykolog?


Nei. Sykdom er subjektivt og relativt. Du trenger ikke ha en "god grunn" til å oppsøke psykolog. Vi tar imot alle uavhengig av årask. På generell basis vil vi si at alle vil kunne ha nytte av, og bruk for psykologoppfølgning uavhengig av hvem du er og hva du sliter med.

Q. Hvilken avbestillingsregler har dere?


En kan avslutte en behandling når en måtte ønske det. Våre avbestillingsregler er minst 2 dager før. Om en bestiller dagen før så må en betale 50 %, om en bestiller samme dag/ikke møter opp så må en betale for en full time. Dette er uavhengig av årsak til avbestillingen. Om vi skulle glemme din time eller dobbeltbooke en time du møter opp på, så vil vi kompensere deg med en gratis time.